Услуги

page

Услуги

Проектиране и консултантски услуги в строителството

 

ИКА Инженеринг ЕООД предоставя комплексни проектантски и консултантски услуги в областта на строителството.

 

 

 

 

Европейски проекти


ИКА Инженеринг ЕООД е специализирана в проекти за кандидатстване по схеми за безвъзмездно финансиране по различни Оперативни програми на Европейския съюз, като «ОП Регионално развитие» и «ОП Развитие на селските райони». Имаме успешен опит в европейски проекти за «Строителството и реконструкция на сгради и съоръжения», «Внедряване на мерки за енергийна ефективност», «Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания», «Реконструкция и реставрация на сгради – паметници на културата» и др. Сред проектите по оперативни програми наше участие са:

 

 

 

 

  • Проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура – енергийно саниране и преустройство на 12 общински училища и детски градини в общините  Созопол и Велинград.
  • Проекти за изграждане на социална инфраструктура – Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище в община Велинград.
  • Проекти за осигуряване на достъпна среда за лица с увреждания – изграждане на над 20бр. съоръжения в жилищни и обществени сгради и съоръжения в цялата страна.  
  • Проекти за прилагане на мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации – брегоукрепващи съоръжения в общините Септември и Симитли.
  • Проекти за преустройство на културни и исторически атракции –обекти паметници на културата от национално значение в с. Славовица, община Септември.
  • Проекти за изграждане на къщи за гости и развитие на селски туризъм.