Услуги

page

Услуги

Проектиране и консултантски услуги в строителството

 

ИКА Инженеринг ЕООД предоставя комплексни проектантски и консултантски услуги в областта на строителството.

 

 

 

 

Инвестиционно проектиране

Изработваме инвестиционни проекти по всички необходими проектни части и фази на проектиране в зависимост от спецификата на строежа и изискванията на нормативната база, като поемаме отговорност за тяхното съгласуване и одобряване от компетентните органи в РБ.

 

 

Разчитаме на екип от доказани проектанти, членове на «Камарата на архитектите в България» и  «Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране» с пълна проектантска правоспособност и опит в областите:

 

 • Архитектура и интериорен дизайн
 • Озеленяване и ландшафтна архитектура
 • Строителни конструкции
 • Хидротехническо строителство
 • Геодезия
 • ВиК Инсталации
 • Електроинсталации
 • ОВК Инсталации и Топлотехническа ефективност
 • Технология на производството
 • Телекомуникационни технологии
 • Организация и управление на строителството
 • Пожарна и аварийна безопасност
 • Други специфични видове проекти в зависимост вида на строежа