Услуги

page

Услуги

Проектиране и консултантски услуги в строителството

 

ИКА Инженеринг ЕООД предоставя комплексни проектантски и консултантски услуги в областта на строителството.

 

 

 

 

Предпроектни проучвания

Предпроектните проучвания са задължителен компонент от инвестиционния процес. Компетентното проучване спестява проблеми в организацията, ненужно оскъпяване и дори провал на инвестиционното намерение.

 

 

  • Юридико-технически проучвания - определяне на нормативните изисквания към инвестиционното намерение на възложителя.
  • Технико-икономически проучвания - определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение.
  • Инженерни проучвания – геодезически, геоложки, хидроложки, геотехнически и др. в зависимост от спецификата на обекта.
  • Проучвания за условията за присъединяване към мрежите на експлоатационните дружества – Електроразпределение, ВиК, Газоснабдяване и т.н.
  • Архитектурно и инженерно заснемане, обследване, енергиен одит на съществуващи сгради при преустройство и реконструкция.
  • Осигуряване на изходна документация и съставяне на техническо задание за изработване на инвестиционен проект.