За нас

За нас

Проектиране и консултантски услуги в строителството

ИКА Инженеринг ЕООД предоставя комплексни проектантски и консултантски услуги в областта на строителството.

ИКА Инженеринг ЕООД е регистрирана в търговския регистър на Р. България през 2009г. с седалище в гр. София и основен предмет на дейност инвестиционно проектиране, независим строителен надзор и консултантски услуги в областта на проектирането и строителството. 

 

Ние предлагаме на нашите клиенти качествена организация и управление на всички експертни дейности в инвестиционния процес при строителството, реконструкцията и оптимизацията на сгради, съоръжения, инфраструктурни и индустриални обекти:

 

•Прединвестиционни проучвания

•Инвестиционно проектиране 

•Административни процедури за придобиване на необходимите разрешения

•Експертна помощ при избор на изпълнител 

•Инвеститорски контрол при реализацията на инвестиционното намерение  

 

ИКА Инженеринг ЕООД е специализирана в изработване на комплексни инвестиционни проекти във всички фази и по всички необходими проектни части за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по различни Оперативни програми на Европейския Съюз. Проектите се изработват професионално по реда на Закона за устройство на територията и под законовите нормативни актове, в съответствие със специфичните изисквания на финансиращия орган и възложителя.