• abana

 • abana
 • abana
 • abana
 • ИКА Инженеринг ЕООД

  Инвестиционно проектиране и консултиране
 • Инвестиционно проектиране

  Работим с доказани проектанти, с пълна проектантска правоспособност и квалификация
 • Европейски проекти

  Изработват се в съответствие със специфичните изисквания на финансиращия орган по съответната оперативна програма, което е задължително условие за осигуряване на финансиране.
 • Контакти

  гр.София, ул.Ген Едуард И. Тотлебен 53-55

  Бизнес Център - Сити Уест

  инж. Йордан Дринцолов

  Телефон за контакт: 0882 20 33 24

  Виж повече

Проектиране

Изработваме инвестициони проекти по всички необходими проектни части и фази на проектиране в зависимост от спецификата на строежа и изискванията на нормативната база, като поемаме отговорност за тяхното съгласуване и одобряване от компетентните органи в РБ. 

 

 

Прочети повече

Консултантски услуги

 

Предлагаме компетентни и висококвалифицирани консултантски услуги при потготовката, изпълнението и легализацията на строителството, които да гарантират на възложителя качествена и ефективна реализация на инвестиционното намерение.

 

 

 


 .

 

 

Прочети повече

Европейски проекти

ИКА Инженеринг ЕООД е специализирана в проекти за кандидатстване по схеми за безвъзмездно финансиране по различни Оперативни програми на Европийския съюз, като «ОП Регионално развитие» и «ОП Развитие на селските райони». 

 

 


Прочети повече